วางระบบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับปิดงบการเงินเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับทำบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* ทำบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับตรวจสอบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับตรวจสอบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* ตรวจสอบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับวางระบบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับยื่นภาษีอากรเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับทำบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับวางระบบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)*

รับทำบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับวางระบบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* วางระบบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับยื่นภาษีอากรเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* ตรวจสอบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับปิดงบการเงินเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับทำบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับวางระบบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับตรวจสอบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* ทำบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับตรวจสอบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน … Continue reading "วางระบบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับปิดงบการเงินเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับทำบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* ทำบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับตรวจสอบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับตรวจสอบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* ตรวจสอบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับวางระบบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับยื่นภาษีอากรเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับทำบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)* รับวางระบบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงกาลวิละ)*"