ทำบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับตรวจสอบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับปิดงบการเงินเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับทำบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* ตรวจสอบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับตรวจสอบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับทำบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับวางระบบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* วางระบบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับวางระบบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับยื่นภาษีอากรเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)*

รับตรวจสอบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับทำบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* ตรวจสอบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับปิดงบการเงินเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับยื่นภาษีอากรเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* วางระบบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* ทำบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับทำบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับวางระบบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับตรวจสอบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับวางระบบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน … Continue reading "ทำบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับตรวจสอบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับปิดงบการเงินเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับทำบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* ตรวจสอบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับตรวจสอบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับทำบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับวางระบบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* วางระบบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับวางระบบบัญชีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)* รับยื่นภาษีอากรเทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแขวงศรีวิชั)*"